ΗoR 04 – Δημοκρατία και Νεοφιλελευθερισμός

Παρουσιάζει / -ουν

Πως το νεοφιλελεύθερο μοντέλο σήμερα κατακερματίζει τη δημοκρατία ;
Πως η αγορά επιβάλλεται σε βάρος των Συνταγμάτων και της λαϊκής κυριαρχίας ;

Παρέα με Ανανία Καπουρκατσίδη και Θωμά Γιούργα.

05/12/2016

[ 66 επισκέψεις | 1 σήμερα ]

Σχετικά videos

LEAVE YOUR COMMENT